רענון פחם פעיל

פחם פעיל משומש מוגדר כחומ"ס (חומר מסוכן) על ידי המשרד להגנת הסביבה, על כן דינו להיות מפונה  לאתר פסולת מוסדר או לעבור תהליך מיחזור – "שפעול" עפ"י הגדרה של המשרד להגנת הסביבה.

פחם פעיל ששימש לטיהור נוזלים וגזים, "טעון" בחומרים מזהמים ויש להחליפו בפחם חדש.

הפחם הפעיל, כשהוא מלא במזהמים בעצמו הופך להיות פסולת מזיקה לסביבה (חומ"ס).  ולכן יש לטפל בו בהתאם. השיטה הטובה, היעילה והחסכונית ביותר היא למחזר את הפחם הפעיל בתהליך הנקרא ריענון או שפעול (Reactivation).

הריענון מסלק את החומרים המזהמים מן הפחם ולאחר מכן ניתן לעשות בו שימוש חוזר.

תהליך הרענון (או שפעול) של הפחם הפעיל מתבצע בכבשן, בחום של 1000 מעלות, ובו מושמדים כל החומרים המזהמים שהצטברו בפחם הפעיל.

התהליך מחדש את יכולת הספיחה של הפחם הפעיל. ככלל, הפרמטרים של פחם חדש ומרוענן דומים.

בנוסף ניתן לכוון בתהליך הרענון לספסיפיקציות מסוימות בפחם המרוענן לפי צרכי הלקוח. פחם פעיל הנמסר למפעל ריאקטיב למיחזור עובר את תהליך הרענון ובתוך מספר ימים מוחזר ללקוח כשהוא פעיל ומוכן לשימוש חוזר.

ISO