השמדת קנאביס

חברת ריאקטיב הינה בעלת היתר מורשה מטעם היק"ר ומשטרת ישראל לעסוק בהשמדת פסולת הקנאביס ובעלת מערכת לניהול איכות עפי דרישות ת"י ISO 9001.
קנאביס המיועד להשמדה (קמ"ל) מוזן ישירות ובאופן מאובטח למתקן סגור ומורשה . המתקן פועל בטמפ' של כ 800 מעלות צלסיוס ובעל היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי התשס"ח 2008 ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.
השמדת הקנאביס נעשית תוך התחשבות באיכות הסביבה ותוך פגיעה מינימלית בבריאות ורווחתם של עובדים, גורמים ותושבי האזור.

ISO