בדיקות מעבדה

במפעל ריאקטיב ישנה מעבדה פנימית, אשר מבצעת בדיקות לפחם פעיל לפני ואחרי ראקטיבציה עפ"י תקן בינלאומי ASTM D4607-86:.

באמצעות הבדיקות ריאקטיב מוודאת את איכות הרענון לפני כניסה ויציאת החומר המרוענן לשימוש חוזר על ידי לקוחות.