בנצ'מרק טכנולוגיות מייצגת בישראל את חברת Donau Carbon מגרמניה, בנצ'מרק טכנולוגיות מייבאת ומספקת פחם פעיל
חדש וכן מספקת שירותים לתכנון 
ובניית מערכות סינון המשתמשות בפחם פעיל.

סוגים ושימושי הפחם הפעיל:

פחם חדש תוצרת Donau Carbon

פחם גרנולרי לטיפול במים         

HYDRAFFIN

פחם גרנולרי לספיחת ריחות ולטיפול באויר

DESOREX

פחם גרנולרי להצללה והרחקת צבעים

EPIBON

פחם אבקתי להרחקת צבעים מנוזלים

CARBOPAL

פחם גלילי למיחזור ממיסים

SUPERSORBON

פחם גלילי לטיפול בריחות שפכים  (S2 (H

OXORBON

פחם גרנולרי עם הימפרגנציה לשימושים מיוחדים

ALCARBON